Nyhet

Tenk CSR – ellers mister du kanskje bestillingen!

CSR (Corporate Social Responsibility), inkludert energieffektivitet og CO2-utslipp, veier stadig tyngre ved kjøp av IT-utstyr.
Du kan like gjerne venne deg til det. Du vil bli møtt med nye krav til dokumentasjon av blant annet energieffektivitet og CO2-utslipp når du skal levere et tilbud på IT-utstyr. Samtidig vil disse parametrene veie tyngre når man skal bestemme hvilken løsning/leverandør man skal velge.

Kan du gjøre rede for dette på en veldokumentert måte i dag?

CSR blir i stadig høyere grad en vesentlig faktor når IT-løsning og leverandør skal velges

 

CSR – en ny aktør i innkjøpsavdelingen..
CSR, inkludert energiforbruk og CO2-utslipp, er et område som mange virksomheter legger stor vekt på. Det skyldes delvis økt bevissthet blant forbrukere om miljøbelastninger som vårt moderne samfunn medfører. Derfor har det blitt en konkurranseparameter for mange virksomheter at de må ta samfunnsansvar for den virksomheten de driver. Samtidig stilles det stadig strengere juridiske krav og avgifter til virksomhetene – CO2-utslipp er bare et eksempel. Derfor er tendensen at CSR blir inkludert som en ny parameter i innkjøpsprosessen – også når det gjelder anskaffelse av IT-utstyr.

Miljøforhold vektes og skal dokumenteres i anbud.
Vi ser nå mange offentlige og private anbud på IT-utstyr som eksempler på at energieffektivitet og beregnet CO2-utslipp er like viktig som pris/ytelse. Det er derfor essensielt å kunne tilby en nøyaktig beregning av besparelser, energiforbruk m.m. i det eksisterende miljøet, sammenlignet med den foreslåtte løsningen. Det kan vi hjelpe deg med!

Et unikt verktøy som kan dokumentere miljøkonsekvenser for IT-løsninger

Rejoose er kort fortalt en spesialutviklet programvareløsning som dokumenterer miljøkonsekvensene som datasentere og andre IT-installasjoner medfører. Rejoose gir adgang til en stor verifisert database, med alt fra PC-klienter, skjermer og printere til servere, lagring, svitsjer og andre produkter i datasenteret. Beregn spesifikke deler av en installasjon, eller hele datasenteret inkludert UPS og kjøling.

 

Rejoose har allerede blitt anerkjent av CV Magazine som «Best Energy and Environmental documentation Software».

 

Kort om Rejoose!
  • Dokumentasjon av virksomhetens energieffektivitet kan inkludere revisjonsmateriale slik som dokumentasjon for fritakelse av CO2-avgifter
  • Rask og nøyaktig beregning av økonomiske gevinster og miljøgevinster ved implementering av nytt utstyr
  • Åpner dører til nye kunder. Tilbyr fakturerbar eller gratis analyse av virksomhetens eksisterende miljø – synliggjør mulige økonomiske og CO2-relaterte besparelser
  • Dokumenterer energieffektivitet og CO2-utslipp når man gir tilbud på IT-utstyr, f.eks. ved SKI-anbud
  • Hjelp IT-avdelingen å bli en del av CSR-strategien. Du kan f.eks. utstede diplom/sertifikat som synliggjør kundens energieffektivitet.

Rejoose og SEC DATACOM
– en god kombinasjon.

Som distributør av produkter og løsninger til datasentere var det helt åpenbart for oss å inngå partnerskap med Rejoose. Som en del av servicen vår kan vi nå hjelpe forhandlerne våre med rådgivning og dokumentasjon av miljøkonsekvenser når de skal tilby utstyr til datasentere.

På den andre siden er målet til Rejoose at systemintegratorer og administrerte tjenesteleverandører opplever verdien av å tilby et CSR-«regnskapssystem» til kundene sine på sikt.

Key Features

.
Rejoose gir adgang til en stor verifisert database, med alt fra PC-klienter, skjermer og printere til servere, lagring, svitsjer og andre produkter i datasenteret. Beregn spesifikke deler av en installasjon, eller hele datasenteret inkludert UPS og kjøling.
.
En Rejoose-rapport inneholder dokumentasjon som er i tråd med EUs fokus på energieffektivitet, hvilket resulterer i langsiktige energireduksjoner. Og nettopp energioptimalisering blir et viktig element ved fremtidige investeringer i IT.
.
Rejoose er basert på den patenterte modellen for vurdering av energieffektivitet – EnergyWheel®. Dette gjør det mulig å sammenligne vurderinger av energieffektivitet (A–G-skala), energireduksjoner og CO2 etter kategori – sammen i én enkelt oversikt.

Vil du unngå å miste bestillinger pga. CSR-krav?

Det er hverken vanskelig eller dyrt å komme i gang med Rejoose som verktøy for energirapporter. Men vi vil gjerne sørge for at vi finner den beste løsningen for din virksomhet.

Fyll ut dette skjemaet, så kontakter deg innen 24 timer. Du er også naturligvis velkommen til å ringe oss på telefon +47 2140 2700