IT-sikkerhet, Nyhet

Rapid7 InsightVM - en god investering!

Slik kan du hjelpe kundene dine med å redusere cybersecurityhendelser, samtidig som de kan få en ROI på opptil hele 342 %!

En uavhengig undersøkelse gjort av Forrester Consulting fastslår at det er en god investering å bruke Rapid7s Vulnerability Management-teknologi, InsightVM, til å forsvare seg mot IT-sikkerhetsangrep. Fakta viser at InsightVM er et effektivt sikkerhetsverktøy, og at det samtidig er en investering man raskt tjener inn igjen.

De 5 vigtiste fordele:

 1. 342 % ROI over tre år
  Virksomheter får i gjennomsnitt en ROI på 342 % når man legger sammen alle de generelle fordelene ved InsightVM.
 2. 22 % reduksjon i «false positive alerts»
  Færre «false alerts» og mer nøyaktige data hjalp virksomhetene til å spare tid.
 3. 33 % reduksjon i remediation-arbeid
  Bedre rapportering og effektiv innsikt og informasjon hjalp virksomhetene til å gjøre synlige fremskritt.
 4. 60 % reduksjon i arbeid med patching
  Automatisering av patching og forbedrede workflows hjalp til å effektivisere remediation-prosessen.
 5. Besparelser på $ 2,3 mill. over tre år
  Up-front risikoreduksjon hjalp med å unngå potensielle angrep og medfølgende kostnader.
Les mer i Forrester rapporten her

Å kjenne til risikoen er bare begynnelsen
Få oversikt

InsightVM gir ikke bare et overblikk over svakhetene i kundens IT-miljø, men også en oversikt over felles arbeidsoppgaver og mål som kan gjøre kryssfunksjonelle team mer effektive.

Gi sikkerhet mer betydning

InsightVM er ikke en tryllestav. Men det kan hjelpe ledere innen IT-sikkerhet til å få mer innflytelse i organisasjonen, og bli kvitt oppdeling i separate siloer ved å ha et «felles språk» og et felles mål.

Synliggjør felles utvikling

InsightVM er ikke bare et nytt reaktivt sikkerhetsverktøy. Det er designet til å støtte proaktive, kryssfunksjonelle programmer, og ved å spore felles fremskritt på tvers av programmer og team i sikkerhetsavdelingen kan disse gjøres synlige for resten av organisasjonen. Det er med på å skape en følelse av ansvar og innflytelse på tvers av sikkerhetsteamene når resultatene deres kan vises frem for resten av organisasjonen.

Hva gjør InsightVM annerledes enn andre løsninger for Vulnerability Management?

InsightVMs Real Risk Score synliggjør de sårbarhetene som sannsynligvis ville utnyttes i et angrep, og kan hjelpe med å prioritere virkelig kritiske problemer. Real Risk Score ser på faktorene: CVSS, malware, exploit exposure (via Metasploit Framework og Exploit DB), exploitability og vulnerability age for å gi en poengsum fra 1 til 1000. Den vurderer også faktorene ut fra asset criticality.

Rapid7s InsightVM har gjort det i årevis, mens andre tjenester først nå begynner å komme etter.

 

Remediation Project identifiserer enkelttrinn der man kan redusere risikoen maksimalt, som f.eks. implementering av en patch som kan redusere mange sårbarheter. Topp 25 med remediation-rapporter viser organisasjonens største svakheter delt inn etter nettsted, domene og aktivagruppe. Rapportene viser også hvor mange aktiva og maskiner som er berørt av svakhetene i din organisasjon. Du kan se de raskeste og enkleste remediation actions du kan utføre, f.eks. oppdateringer til de nyeste programvareversjonene.

Risk Scorecard kan brukes av sikkerhetsteam for å sammenligne interne operasjonelle grupper (f.eks. branch locations, business units) opp mot hverandre eller i forhold til et referansepunkt.

Live Dashboard Cards – de over 100 kortene som kan tilpasses er tilgjengelige for kunder, inkludert cards som visualiserer konfigurerte SLA-er og grupperer svakheter etter oppdagelsestidspunkt og viktighet. I tillegg oppdager Threat Exposure Analytics endringer med én gang de oppstår.

Executive Summary Reports er laget for ledelsen. Rapportene viser remediation efforts og sammenligninger med data fra nåværende og tidligere rapporteringsperioder. Hver rapport inneholder grafer som viser og gir innsikt i de siste 12 månedene, slik at ledere enkelt kan vurdere tendenser i løpet av året.

Vil du vite mer?

Hvis du ønsker ytterligere informasjon om Rapid7 InsightVM, fyll ut dette skjemaet. Vi kontakter deg så raskt som mulig.