Partner

SentinelOne

The modern way of protecting endpoints

Autonomous AI Endpoint Security Platform

SentinelOne har gjennom de seneste årene utviklet en unik plattform for beskyttelse av endpoints. Mange av verdens største virksomheter benytter løsningen – faktisk er 3 av Fortune 10’s virksomheter beskyttet med SentinelOne. I den siste MITRE EDR rangeringen var SentinelOne den eneste produsenten som kom ut med en «detection rate» på 100%.

Det som skiller SentinelOne fra mange andre løsninger er blant annet deres «AI-based Dynamic Behaviour Tracking engine» kombinert med dere patenterte «active EDR», som etablerer en SOC på alle endpoints og automatisk stopper angrep og «rydder opp» i etterkant. Det kan eksempelvis være å kjøre en rollback av et system til seneste clean state.

 

Singularity – én plattform

med lav kompleksitet og færre agenter.

En av de store fordelene med SentinelOne er deres «light-weight agent» med både EPP (End Point Protection) og EDR (End Point Detection and Response). Det er en komplett løsning som dekker «Prevention», «Detection», «Response» & «Hunt».

Kundereferans – Norwegian

Norwegian har erstattet deres «legacy» AV-plattform med en unified  EPP- og EDR-plattform fra SentinelOne.

Vil du vite mer?

Hvis du vil vite mer omSentinelOne, kan du fylle ut dette skjemaet og så kontakter vi deg innen 24 timer.