Fokus på å redusere energiforbruket

Omtrent 2 % av planetens totale CO2-belastning kommer fra bruk av IT. Ettersom datamengdene øker eksplosivt, etableres det stadig flere datasentre, som har/vil ha et energiforbruk som vil påvirke dette ytterligere.


Spar på strømmen

I samarbeid med utvalgte leverandører har vi verktøy som kan beregne eventuelle besparelser i energiforbruk – og samtidig utslipp av C02. Disse beregningene vil i stor grad alltid inngå som en del av vår rådgivning og tilbud med hensyn til kjøp av nytt eller utskifting av eksisterende utstyr i datasenteret. Våre kontorfasiliteter har intelligent belysning som automatisk slår seg av og på etter behov og samtidig måler naturlig lysinnfall. Vårt strømforbruk til innendørsbelysning er f.eks. betydelig lavere i de årstidene det er dagslys store deler av døgnet.

Transport

Vi er et selskap representert i fire land og som har partnere fra hele verden. Vi er klar over at transport fra bil og fly utgjør en stor C02-belastning. For å opprettholde vår effektivitet, redusere kostnadene våre og samtidig minimere vår CO2-belastning fra transport, oppfordres alle ansatte til så langt det er mulig å kommunisere virtuelt med både kunder, leverandører og kolleger på tvers av landegrensene. Videokonferanseutstyr er tilgjengelig på alle våre lokasjoner for å holde virtuelle møter – enten med få eller mange deltakere.

Miljøpolitikk

Vår overordnede miljøpolitikk er basert på:

* Alltid overholde kravene i gjeldende lov

* Tilby produkter og løsninger hvor våre kunder kan oppnå en synlig miljøgevinst

* Vær åpne og imøtekommende overfor leverandører som lanserer nye miljøvennlige produkter og tjenester

* Kontinuerlig jobbe for å redusere våre egne CO2-utslipp