Compliance i SEC DATACOM

Hos SEC DATACOM har vi et Corporate Compliance-program som, i tillegg til vår forpliktelse til GDPR og personvernpolicy, også inkluderer en obligatorisk antikorrupsjonsopplæringsmodul for alle ansatte.

Informasjon om compliance
Compliance
GDPR og personovernspolicy

Her finner du informasjon om vår forpliktelse til GDPR (Data Privacy Policy)HSEC DATACOM – Data Privacy Policy

Compliance
Antikorrupsjon

Korrupsjon har en negativ innvirkning på både næringslivet og samfunnet generelt. Det undergraver økonomisk vekst og demokratiske institusjoner, men fremfor alt holder det mange mennesker rundt om i verden nede i fattigdom. SEC DATACOM er forpliktet til å gjøre sitt ytterste for å overholde nasjonale og internasjonale korrupsjonslover og forskrifter. Derfor må alle våre ansatte gjennomføre årlig opplæring som berører flere temaer om korrupsjon, inkludert: Definisjoner av korrupsjon:

  • Faktorer som påvirker korrupsjon
  • Typer korrupsjon
  • Antikorrupsjon i EU
  • FNs åpenhet og antikorrupsjon
Compliance
Varsler-ordning

Vi fremmer en bedriftskultur som er åpen og hvor alle, både interne og eksterne interessenter, har mulighet til å melde fra om mistanke om ulovlig, uregulert og uetisk atferd – selvfølgelig i full fortrolighet. Ordningen kan blant annet gi oss et tidlig varsel med sikte på å redusere risiko og opprettholde et høyt nivå av forretningsetikk samt opprettholde tilliten til oss.

Hva kan rapporteres?

Ved mistanke om alvorlige forhold, som f.eks korrupsjon, bestikkelser, bedrageri, over-/underfakturering, underslag, helse og sikkerhet på arbeidsplassen, krenkelser, trakassering eller lovbrudd innenfor for eksempel personopplysninger, skatt og miljø. Rapporter hvis du er i tvil!

Rapportering:

Rapportering skjer via lenkene under. Dersom rapporteringen gjelder ansatte eller ledere, rapporteres dette til finansdirektør Peter Fahoum, som i samarbeid med det øvrige hovedstyret behandler dette. Dersom rapporteringen gjelder ett eller flere medlemmer av hovedstyret, rapporteres det til styrets leder Vagn Thorup.

Rapporter her:

Rapportering vedr. ledere eller ansatte: peterf@secdatacom.dk

Rapport vedr. medlemmer av hovedstyret: vagn.thorup@vthlaw.dk