Vårt samfunnsansvar

I mer enn 30 år har SEC DATACOM levert løsninger innen IT, inkludert salg av produkter, tjenester, support og opplæring. Vi opererer innenfor B2B i det danske markedet. Vi har aktiviteter i alle nordiske land via søsterselskaper i Finland, Norge og Sverige. Våre hovedforretningsområder er IT-sikkerhet, server, lagring, backup, nettverk og Unified Communications.
Som en Value-Added distributør jobber vi tett med en rekke av verdens ledende IT-produsenter, hver med en rekke sterke CSR-initiativer og compliance-policyer, for å bidra til et samfunn som er digitalt sikkert og bærekraftig.

Les mer om våre retningslinjer, initiativer og prosjekter
Compliance

Hos SEC DATACOM har vi et Corporate Compliance-program som, i tillegg til vår forpliktelse til GDPR og personvernpolicy, også inkluderer en obligatorisk antikorrupsjonsopplæringsmodul for alle ansatte.

Miljøpolitikk

Vi jobber daglig med å redusere energiforbruket både når det gjelder arbeidsplassen vår, men også i dagliglivet sammen med våre kunder og leverandører.

Generelle retningslinjer og policyer

Med våre generelle retningslinjer og policyer setter vi rammene for våre ledere og ansatte i forhold til atferden og velværet som vi ønsker skal være karakteristisk for SEC DATACOM

Corporate responsibility & Sustainability report 2023

At SEC DATACOM, we recognize the importance of integrating environmental considerations into our operations. With policies spanning from electric vehicle adoption to organic dining, we’re taking measured steps to align our practices with broader environmental goals. Dive into our approach to understand how we’re working to make a difference for our environment.

Få mer informasjon om CSR i
SEC DATACOM

Peter Fahoum

Group CFO
+45 4810 8056