Fremgangsmåte ved reklamasjon

Nedenfor kan du lese veiledning og regler i forhold til reklamasjon hos SEC DATACOM.

SEC DATACOM gir 1-års garanti fra fakturadato. På enkelte produkter gis det garanti for en lengre periode. Disse produktene er spesielt merket med garantiperiodens varighet. Garantien dekker utelukkende fabrikasjonsfeil og dekkes av produsenten selv.

SEC DATACOM utbedrer uten unødig opphold feil som faller inn under garantien – behandlingstiden er normalt 14 dager.

SEC DATACOM kan tilby leie av produkter i reparasjonsperioden.

DOA-produkter defineres som produkter, som feiler første gang du bruker produktet.

DOA-produkter skal også rapporteres via det elektroniske RMA-skjemaet vårt. Rapportering av DOA skal skje innen de første 8 dagene etter du har mottatt produktet, ellers vil produktet falle inn under en vanlig garantireparasjon. Avhengig av enkelte produsenters vilkår blir DOA-enheten enten erstattet med en ny enhet eller den blir reparert og returnert.

Garantien dekker ikke feilbetjening, feilinstallasjon, skader som følge av for eksempel lyn og torden eller noe form for tap som oppstår som en følgevirkning av fabrikasjonsfeilen.

SEC DATACOM bestemmer om en fabrikasjonsfeil kan utbedres eller om produktet skal erstattes med et nytt produkt med tilsvarende funksjonalitet.

Med mindre noe annet er avtalt med en produktsjef i SEC, kan ikke SEC tilby erstatning av den defekte varen.

Reparasjoner utenfor garantiperioden kan tilbys til gjeldende timepris, som p.t. er kr. 1 600,– ekskl. moms + reservedeler eller i samsvar med tilbud.

Retur av kjøpte produkter til SEC DataCom kan bare skje etter forutgående avtale med produktsjefen din i SEC DataCom. Returvaren skal dessuten følges av en fakturakopi og sendes i uskadet originalemballasje sammen med alle delene på enhetens pakkeliste.

Kjøpte produkter kan ikke returneres senere enn 14 dager etter fakturadato. Ved retur av en ellers korrekt levert vare, foretas et fradrag på 10 % (min. kr. 200, – ekskl. moms) av fakturaverdien ved kreditering.

SEC DATACOM tilbyr reparasjon av defekte varer mot fremvisning av et RMA-nummer, SEC-faktura samt utførlig feilbeskrivelse. En feilbeskrivelse som “død” er ikke en utførlig beskrivelse.

Før enheten sendes reparasjon forventes det at man har testet med den nyeste fastvaren.

Ved innsending av den defekte enheten til SEC DataCom for reparasjon skal det vedlegges et RMA-nummer, som utleveres av SEC DataCom.

Hvis en vare er sendt til SEC DataCom for reparasjon uten et gyldig RMA-nummer, forbeholder SEC seg retten til å sende varen i retur med postoppkrav for frakt for tilbakesending.

Hvis et produkt sendes til reparasjon og ikke har feil, forbeholder SEC DataCom seg retten til å kreve et gebyr på min. kr. 375, – ekskl. moms.

Kjøper betaler normalt forsendelsesomkostninger ved innsending og retur.

For å få et produkt reparert kreves et RMA-nummer, som du kan få ved å fylle ut RMA-skjemaet på korrekt måte.