En isolert sikkerhetskopi er
ditt siste forsvar mot
destruktive cyberangrep.

Dell Technologies Logo.png

Det er kun et spørsmål om tid før du blir utsatt for et angrep, og sikkerhetskopien din kan være målet!

Hvis vi bare ser noen relativt få år
tilbake, ble det brukt enorme ressurser og mye frustrasjon på den daglige
frykten for de da blomstrende virusangrepene.
Både bedrifter og enkeltpersoner måtte tilpasse seg den nye trusselen, og
effektiviteten til virusskannere og firewall-regler ble plutselig en veldig høy
prioritet for alle. I dag er dette en helt naturlig del av hverdagen – men den
digitale trusselen er i stadig endring. Ettersom mengden av virksomhetskritiske data har eksplodert, er det nødvendig med en tostrenget strategi. Selvfølgelig må vi fortsatt gjøre alt som står i vår makt for å unngå ondsinnede angrep – “hvordan unngår vi å bli rammet”. Men i dag er det minst like viktig å ha en strategi/sikring – “hva gjør vi når vi blir rammet” – for sannsynligheten er stor for at det vil skje!

Last line of defence – Cyber Vault

Beskyttelse mot cyberangrep skal ikke bare foretas på “front end-siden” lenger, men også i stor grad på bedriftens “last-line-of-defense”, som i de siste tilfeller er basert på sikkerhetskopisystemet. Naturligvis vet hackerne dette, og nettopp det er grunnen til at cyberangrepene de utfører blir mer og mer rettet direkte mot sikkerhetskopien. Deretter går de i gang med de mer synlige produksjonsdataene. Konsekvensen av dette er ofte en fullstendig ødeleggelse som kan være katostrofal for enhver virksomhet. I mange år har Dell Technologies utviklet og levert effektive og sikre sikkerhetskopieringsløsninger med sin DataDomain.

Men i tråd med det endrede trusselbildet har de introdusert en Cyber Recovery-løsning som, kort fortalt, sikrer forretningskritiske data i en Vault. Så enten du allerede har en DataDomain-løsning eller ikke, bør du også ha en CyberRecovery-løsning som en naturlig del av designfasen – enten det er en eksisterende eller en ny løsning.

Afspil video

Beskytt verdifulle data mot cyberangrep

I mange moderne bedrifter er verdien av dataene som samles inn større enn verdien av bedriftens fysiske eiendeler – det er tankevekkende i seg selv. Men det som er mest tankevekkende er at disse forretningskritiske dataene også er verdifulle for andre – enten gjennom tyveri eller ved å destruere dem for å oppnå konkurransefortrinn.

Ifølge Industryweek.com er antall cyberangrep stadig stigende, og de største truslene i dag kommer fra IoT-baserte angrep, interne angrep, ransomware, phishing eller god, gammeldags hacking, som imidlertid avtar.

Og hvis man ikke er i stand til å beskytte og gjenopprette sine forretningskritiske prosesser og data, kan det få store økonomiske konsekvenser for bedriften.

39.png

av detected malware
er ransomware1

92.png

av bedrifter oppdager
ikke cyberangreb2

67.png

av bedrifter har i løpet av de siste 12 månedene hatt hendelser med et negativt resultat3

Dell EMC Cyber Recovery Solution

I en ideell verden ville et sikkerhetsprodukt som dette ikke være nødvendig. Men dessverre er den digitale verden alt annen enn ideell når det gjelder datasikkerhet.

Dell EMC Cyber Recovery Solution er en løsning designet for å automatisere ende-til-ende-arbeidsflyt med det formål å beskytte forretningskritiske data, identfisere mistenkelig aktivitet og – om nødvendig – gjenopprette gyldige data.

Løsningen beskytter de mest forretningskritiske dataen i en Cyber Vault. Det er et “air-gap” mellom det eksisterende nettverket og Vaulten, noe som kort sagt betyr at selv om en hacker har fått tilgang til nettverket, vil Cyber Vault ikke være synlig og derfor ikke bli utsatt for angrep.

Cyber Recovery-løsningen legger til dette ekstra laget med beskyttelse til sikkerhetskopidataene, men også en daglig Vault-dataanalyse. Denne analysen betyr at angrep oppdages mye tidligere i identifiseringsprosessen enn det som er mulig i dag.

Dell EMC Cyber Recovery – helt kort:

  • Dataisolering i en sikker Vault
  • Data Vault analyse, med AI og ML

Det digitale pengeskap

Cyber Recovery Vault

Det er sjelden å se tilbake i tid når det gjelder datasikkerhet. Men det kan faktisk være fornuftig noen ganger. Filosofien bak Dell EMC Cyber Recovery Solution handler i stor grad om å isolere og låse forretningskritiske data i et sikkert miljø – en Cyber Recovery Vault som er isolert fra de primære nettverkene. Populært sagt er det litt som at i “gamle dager” oppbevarte man verdifulle dokumenter i en brannsikker safe. Det fungerte da, og det fungerer fortsatt i dag – bare at det er lagt til masse teknologi som regelstyrte, automatiserte arbeidsflyter som flytter forretningskritiske data til et isolert miljø og låser dem inn og identifiserer eventuelle problemer ved hjelp av et kraftig instrumentpanel.

Det hele starter med en god plan …

Den populære skurken Egon Olsen hadde alltid en plan, og organisasjonen din vil også trenge en. Bedriftens digitale elastisitet skapes i synergien mellom teknologier og forretningsprosesser. Derfor må bedriftens motstandskraft planlegges og implementeres spesielt innenfor to viktige områder med Dell EMC: Advisory og Implementation Services for å identifisere viktige applikasjoner, gjenopprettingstid og mål. SEC DATACOM har noen av de høyest sertifiserte Dell EMC-konsulentene i Norden. Derfor kan du trygt la oss hjelpe med planlegging, rådgivning og implementering.

 

Dermed er du med på å sikre at dagens digitale Egon Olsen ikke lykkes med planene sine – selv om det selvfølgelig er synd at Yvonne aldri kommer seg til Mallorca …

Dataanalyse som alltid ligger ett skritt foran

Trusselbildet endres og tilpasser seg kontinuerlig. Derfor kreves et tilsvarende adaptivt, analytisk rammeverk som inkluderer verktøy som kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML) for å sikre at løsningen alltid er minst ett skritt foran trusselen

Hurtig gjenoppretting av data

Når det skal reageres på et sikkerhetsbrudd, er nøyaktighet, hastighet og enkelthet de tre viktigste elementene når kritiske systemer og data skal tilbake på nett. Automatiserte arbeidsflyter som gjenoppretter og utbedrer data etter en cyberhendelse, bidrar til å styrke organisasjonens digitale “immunsystem”.

Cyber Data Recovery Ressources

Håndtere cyberrisiko som en forretningsrisiko

Last ned mappen for å se hvordan du analyserer den potensielle risikoen for cyberangrep i organisasjonen din.

View Bulletin

Cyber Recovery Interactive Solution Guide

Les det interaktive PDF-dokumentet som belyser spesifikke angrepsrisikoer og hvordan Cyber Recovery kan hjelpe organisasjonens Business Resiliency.

Download our Interactive Guide

Cyberangreb og tap av data

Se infografikken for å lære mer om gjenoppretting av forretningskritiske data fra cyberangrep med Dell EMC Cyber Recovery Solution.

Solution overview

PowerProtect Cyber Recovery for kritiske workloads

PowerProtect Cyber Recovery for kritiske workloads.

Infographic

1 2018 Verizon Data Breach
2 Gartner Research, Shift in Cybersecurity Investment to Detection, January 2016
3 RSA Cybersecurity Poverty Index

JA takK!