IT-sikkerhet

Check Point Infinity

Den første konsoliderte sikkerhetsløsningen for nettverk, Cloud og mobil.
Med Check Point Infinity kan du konsolidere styringen av flere sikkerhetslag samtidig. Dette betyr at det nå er mulig å overvåke og kontrollere alle typer hendelser i alle nettverksmiljøer, skytjenester og mobilinfrastruktur.

Check Point Infinity

Check Point Infinity er den første konsoliderte sikkerhetsløsningen på tvers av nettverk, sky og mobile tjenester, og gir det høyeste nivået av trusselforebygging mot både kjente og ukjente målrettede angrep. Infinity er en omfattende løsning med åpne grensesnitt som gjør at alle IT-miljøer kan beskyttes mot målrettede angrep. I motsetning til andre løsninger, tror Check Point på en forebyggende tilnærming i stedet for en “deteksjonsstrategi” – angrep skal  blokkeres før de oppstår.

Se video – kort og godt om Check Point Infinity